Tổng hợp danh sách website tham khảo về địa lý THPT

[tintuc]

Danh sách website địa lý.
Đang cập nhật....

Danh sách blog địa lý


Danh sách fanpage địa lý

Cập nhật 1 số trang web địa lí cung cấp thông tin, số liệu tốt nhất:
I. Cung cấp dữ liệu, số liệu
1: http://www.gapminder.org/tools/…
🌎2: https://data.worldbank.org/country/vietnam?locale=vi
3: http://www.worldpopdata.org/map
4: http://hdr.undp.org/en
5: http://www.gso.gov.vn (cục thống kê)
6: https://www.ventusky.com/?p=11.6;110.3;5&l=temperature (Thời tiết everywhere)
II. Cung cấp thông tin 
1: National Geographic - Hội địa lý Quốc gia Hoa Kỳ http://www.nationalgeographic.com/ 
FB: https://www.facebook.com/natgeo/?fref=ts
2: Hội liên hiệp Địa lý Quốc tế: http://igu-online.org/
3: Hiệp hội Địa lý Anh: http://www.geography.org.uk/
4: Hiệp hội Địa lý Hoa kỳ: http://www.aag.org/
5: Viện địa lý - viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt nam
http://ig-vast.ac.vn/
III. Học Địa lý cho trẻ em:
1:http://kids.nationalgeographic.com/
2: http://www.kidsgeo.com/
IV. Game Địa lý:
1: http://lizardpoint.com/geography/usa-quiz.php
2: http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm
Đang tiếp tục cập nhật....
Các bạn bổ sung nhé ! 

Comment dưới để cập nhật nhé.....
--------------------------------------------------------------------

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÝ
Website: iDiaLy.com
Fanpage: https://www.facebook.com/idialy.HLT

Các bạn click chuột vào link để tải về miễn phí

LỚP 12


TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM MÔN CÔNG DÂN


TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 


TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM MÔN  LÝTỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ


TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC


TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM MÔN ANH VĂN


Các bạn click chuột vào link để tải về miễn phíĐang cập nhật ....
[/tintuc]
Lên đầu trang