HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc Nghiệm Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 27: Bắc Trung Bộ (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 27: Bắc Trung Bộ (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 27: Bắc Trung Bộ (Có Đáp Án)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) dưới 9 nghìn tỉ đồng?

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.
B. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Vũng Áng.
C. Chân Mây – Lăng Cô, Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò.
D. Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò, Đông Nam Nghệ An.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy xác định các tuyến đường bộ theo chiều Đông – Tây của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Quốc lộ 7, 8, 9. 

B. Quốc lộ 7, 14, 15.
C. Quốc lộ 8, 14, 15. 

D. Quốc lộ 9, 14, 15.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các ngành của trung tâm công nghiệp Huế?

A. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí.
B. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.
C. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí.
D. Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết mỏ sắt và crôm có ở tỉnh nào của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa, Nghệ An.
B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
C. Thanh Hóa, Quảng Bình.
D. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Na Mèo, Nậm Cắn. 

B. Cầu treo, Cha Lo.

C. Lao Bảo, Nậm Cắn. 

D. Cầu Treo, Lao Bảo.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế.
B. Nghệ An, Quảng Bình.
C. Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế.
D. Nghệ An, Thừa Thiên – Huế.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các quặng titan của vùng Bắc Trung Bộ có ở những tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An, Hà Tĩnh.
B. Hà Tĩnh, Quảng Bình.
C. Thừa Thiên – Huế, Hà Tĩnh.
D. Thừa Thiên – Huế, Nghệ An.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường bộ theo hướng Đông – Tây nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đường số 6. 

B. Đường số 7. 

C. Đường số 8. 

D. Đường số 9.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.
B. Cà phê trồng nhiều ơ vùng Tây Nghệ An.
C. Cao su được trồng ở Quảng Bình.
D. Dừa trồng nhiều ở Tây Nghệ An.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng với sự phân bố cây công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ?

A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.
B. Cao su trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.
C. Hồ tiêu được trồng ở vùng núi Tây Nghệ An.
D. Dừa trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ?

A. Huế. 

B. Bỉm Sơn. 

C. Thanh Hóa. 

D. Vinh

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có loại cây công nghiệp nào sau đây?

A. Cao su. 

B. Cà phê. 

C. Chè. 

D. Điều.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt – Lào ở vùng Bắc Trung Bộ theo hướng từ Nam ra Bắc ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế nào?

A. A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Nậm Cắm, Na Mèo.
B. Na Mèo, Cầu Treo, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Nậm Cắm.
C. Nậm Cắm, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Na Mèo.
D. Na Mèo, Nậm Cắm, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Huế. 

B. Thanh Hóa. 

C. Vinh. 

D. Nam Định.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, theo hướng từ Nam ra Bắc ơ vùng Bắc Trung Bộ ta lần lượt gặp các trung tâm công nghiệp là

A. Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.
B. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huế, Vinh.
C. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.
D. Vinh, Huế, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt -Trung ở vùng Trung du và mièn núi Bắc Bộ theo hướng từ Sơn La đến Quảng Ninh ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế là

A. Móng Cái, Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Đồng Đăng –Lạng Sơn.

B. Móng Cái, Đồng Đăng –Lạng Sơn, Tà Lùng, Trà Lĩnh, Thanh Thủy, Lào Cai, Tây Trang, Sơn La.

C. Đồng Đăng –Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tây Trang, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Móng Cái.

D. Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Đồng Đăng –Lạng Sơn, Móng Cái.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có loại khoáng sản nào sau đây?

A. Titan, crôm

B. Mangan, vàng

C. Than đá, than nâu

D. Sắt, niken

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có cửa khẩu quốc tế nào sau đây?

A. Sơn La

B. Na Mèo

C. Nậm Cắn

D. Cha Lo

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo bờ biển của vùng Bắc Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các cảng biển là

A. Chân Mây, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An.

B. Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An, Chân Mây.

C. Vũng Áng, Cửa Lò, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An, Chân Mây.

D. Nhật Lệ, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Thuận An, Chân Mây

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có cảng biển nào sau đây?

A. Cửa Lò

B. Nhật Lệ

C. Đà Nẵng

D. Chân Mây

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ?

A. Vinh

B. Thanh Hóa

C. Bỉm Sơn

D. Huế

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết vật nuôi nào sau đây là vật nuôi chuyên môn hóa hàng đầu ở Bắc Trung Bộ?

A. Trâu

B. Lợn

C. Bò

D. Gia cầm

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết Bắc Trung Bộ có những loại khoáng sản nào sau đây?

A. Sắt, mangan, crôm, titan, đồng.

B. Sắt, mangan, crôm, titan, thiếc.

C. Sắt, mangan, crôm, titan, vàng.

D. Sắt, mangan, crôm, titan, bôxit.

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết quặng sắt ở Bắc Trung bộ phân bố ở điểm nào sau đây?

A. Quỳ Châu.

B. Thạch Khê.

C. Quỳ Hợp.

D. Nam Đàn.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Bắc Trung Bộ

1. A

2. A

3. D

4. B

5. A

6. D

7. C

8. A

9. D

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. B

16. D

17. C

18. A

19. B

20. C

21. B

22. C

23. C

24. B


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíAtlat Địa lí trang 27 (Bắc Trung Bộ)


Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) dưới 9 nghìn tỉ đồng?

A.    Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.

B.    Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Vũng Áng.

C.    Chân Mây – Lăng Cô, Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò.

D.    Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò, Đông Nam Nghệ An.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy xác định các tuyến đường bộ theo chiều Đông – Tây của vùng Bắc Trung Bộ?

A.   Quốc lộ 7, 8, 9.  B. Quốc lộ 7, 14, 15.    

C. Quốc lộ 8, 14, 15.      D. Quốc lộ 9, 14, 15.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các ngành của trung tâm công nghiệp Huế?

A.    Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí.

B.    Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.

C.    Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí.

D.    Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí .

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết mỏ sắt và crôm có ở tỉnh nào của vùng Bắc Trung Bộ?

A.   Thanh Hóa, Nghệ An.                                  B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

C. Thanh Hóa, Quảng Bình.                             D. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Na Mèo, Nậm Cắn.                                      B. Cầu treo, Cha Lo.

C. Lao Bảo, A Đớt.                                           D. Cầu Treo, Lao Bảo.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa, Thừa Thiên  Huế.                   B. Nghệ An, Quảng Bình.

C. Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế.                         D. Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các quặng titan của vùng Bắc Trung Bộ có ở những tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An,  Tĩnh.                                       B. Hà Tĩnh, Quảng Bình.

C. Thừa Thiên - Huế,  Tĩnh.                         D. Thừa Thiên - Huế, Nghệ An.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường bộ theo hướng Đông – Tây nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đường số 6.            B. Đường số 7.             

C. Đường số 8.               D. Đường số 9.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?

A.    Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.

B.    Cà phê trồng nhiều ơ vùng Tây Nghệ An.

C.    Cao su được trồng ở Quảng Bình.

D.    Dừa trồng nhiều ở Tây Nghệ An.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng với sự phân bố cây công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ?                                                                               A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.

B.  Cao su trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.

C.  Hồ tiêu được trồng ở vùng núi Tây Nghệ An.

D.  Dừa trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ?

A.   Huế.                         B. Bỉm Sơn.                  

C. Thanh Hóa.               D. Vinh

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có loại cây công nghiệp nào sau đây?

A.    Cao su.                     B.  phê.                     

C. Chè.                     D. Điều.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt - Lào ở vùng Bắc Trung Bộ theo hướng từ Nam ra Bắc ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế nào?                                                                                               

A. A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Nậm Cắm, Na Mèo.

B.    Na Mèo, Cầu Treo, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Nậm Cắm.

C.    Nậm Cắm, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Na Mèo.

D.   Na Mèo, Nậm Cắm, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Huế.                          B. Thanh Hóa.              

C. Vinh.                  D. Nam Định.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, theo hướng từ Nam ra Bắc ơ vùng Bắc Trung Bộ ta lần lượt gặp các trung tâm công nghiệp 

A. Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.                  B. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huế, Vinh.

C. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.                  D. Vinh, Huế, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.

ĐÁP ÁN

1. A   

2. A  

3. D  

4. B

5. A

6. D     

7. C     

8.A   

9. D

10. A

11. C   

12. D   

13. A   

14. D

15. A


Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang