HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25: Du lịch (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25: Du lịch (Có đáp án)

 Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25: Du lịch (Có đáp án)Du lịch


Trắc nghiệm Du lịch

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch quốc gia?

A. Huế. 

B. Vũng Tàu. 

C. Hải Phòng. 

D. Nha Trang.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng của đồng bằng sông Cửu Long?

A. Kiên Giang. 

B. Cần Thơ. 

C. Cà Mau. 

D. Đồng Tháp.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

A. Vịnh Hạ Long. 

B. Phong Nha – Kẻ Bàng.
C. Phố cổ Hội An. 

D. Cát Tiên.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?

A. Cố đô Huế. 

B. Thánh địa Mỹ Sơn.
C. Phố cổ Hội An. 

D. Phong Nha – Kẻ Bàng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. Mũi Cà Mau. 

B. Tràm Chim.
C. U Minh Thượng. 

D. Lò Gò – Xa Mát.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các điểm du lịch biển từ bắc vào nam?

A. Sầm Sơn, Mũi Né, Mỹ Khê.
B. Sầm Sơn, Mỹ Khê, Mũi Né.
C. Mỹ Khê, Sầm Sơn, Mũi Né.
D. Mũi Né, Sầm Sơn, Mỹ Khê.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây có lễ hội truyền thống?

A. Bát Tràng. 

B. Vạn Phúc. 

C. Yên Tử. 

D. Tân Trào.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các thắng cảnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cà Mau, Phan Thiết. 

B. Nha Trang, Phan Thiết.
C. Ninh Bình, Đồng Hới. 

D. Cà Mau, Long Xuyên.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?

A. Khách nội địa giảm qua các năm.
B. Doanh thu tăng qua các năm.
C. Khách quốc tế tăng qua các năm.
D. Khách nội địa cao hơn khách quốc tế qua các năm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?

A. Khách nội địa thấp hơn khách quốc tế qua các năm.
B. Doanh thu du lịch tăng liên tục qua các năm.
C. Khách quốc tế tăng chậm hơn khách nội địa qua các năm.
D. Khách nội địa biến động qua các năm.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch nhân văn ở nước ta?

A. Bình Châu. 

B. Núi Bà Đen. 

C. Mũi Né. 

D. Bến Ninh Kiều.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch tự nhiên ở nước ta?

A. Phố cổ Hội An. B. Địa đạo Vĩnh Mốc.
C. Phong Nha – Kẻ Bàng. D. Khe Sanh.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là vườn quốc gia ở nước ta?

A. Pleiku B. Buôn Ma Thuột. C. Ba Na. D. Chư Mom Ray.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Dốc Lết nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng. 

B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

D. Đông Nam Bộ.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Mỹ Khê nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đông Nam Bộ. 

B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Bắc Trung Bộ. 

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, năm 2007 lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu khách du lịch quốc tế phân theo quốc gia và vùng lãnh thổ là

A. Ôxtraylia

B. Hàn Quốc

C. Pháp

D. Đông Nam Á

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết điểm du lịch lễ hội Oóc Om Bóc nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Tây Nguyên

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các trung tâm du lịch sau đây, trung tâm nào là trung tâm quốc gia ở nước ta?

A. Hạ Long

B. Đà Nẵng

C. Vinh

D. Hải Phòng

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là khu dự trữ sinh quyển thế giới ở nước ta?

A. Bidoup –Núi Bà

B. Cù lao Chàm

C. Bù Gia Mập

D. Lò Gò –Xa Mát

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết vườn quốc gia nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Cát Tiên

B. Yok Đôn

C. Kon Ka Kinh

D. Bù Gia Mập

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các trung tâm du lịch sau đây, trung tâm nào không phải là trung tâm quốc gia ở nước ta?

A. Đà Nẵng

B. Huế

C. Đà Lạt

D. Hà Nội

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết dọc theo ven biển hướng từ Nha Trang đến Vũng Tàu ta lần lượt gặp các bãi tắm nào sau đây?

A. Nha Trang, Cà Ná, Ninh Chữ, Mũi Né, Vũng Tàu.

B. Nha Trang, Ninh Chữ, Cà Ná, Mũi Né, Vũng Tàu.

C. Vũng Tàu, Nha Trang, Ninh Chữ, Cà Ná, Mũi Né.

D. Vũng Tàu, Mũi Né, Cà Ná, Ninh Chữ, Nha Trang.

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là điểm du lịch nước khoáng ở nước ta?

A. Đá Nhảy

B. Sa Huỳnh

C. Vĩnh Hảo

D. Mỹ Khê

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là điểm du lịch biển ở nước ta?

A. Vũng Tàu

B. Củ Chi

C. Long Phước

D. U Minh Hạ

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là hang động ở nước ta?

A. Ba Vì

B. Yok Đôn

C. Ba Tơ

D. Ninh Bình

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là cấp quốc gia?

A. Hạ Long.

B. Hải Phòng.

C. Đà Nẵng.

D. Cần Thơ.

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết các trung tâm du lịch nào sau đây là cấp quốc gia?

A. Hạ Long, Huế.

B. Hải Phòng, Đà Nẵng.

C. Nha Trang, Cần Thơ.

D. Đà Nẵng, Huế.

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng với ngành du lịch nước ta?

A. Trong mỗi vùng kinh tế của nước ta đều có một trung tâm du lịch vùng.

B. Doanh thu du lịch tăng nhanh hơn số lượt khách.

C. Số khách nội địa luôn nhiều hơn số khách quốc tế.

D. Các thành phố lớn đồng thời cũng là các trung tâm du lịch.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm du lịch

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. D

16. D

17. C

18. B

19. B

20. D

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. C

27. D

28. A
Atlat Địa lí trang 25 (Du lịch)


Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch quốc gia?

A. Huế.                        B. Vũng Tàu.                 

C. Hải Phòng.                 D. Nha Trang. 

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng của đồng bằng sông Cửu Long?

A. Kiên Giang.             B. Cần Thơ.                   

C.  Mau.                     D. Đồng Tháp.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

A. Vịnh Hạ Long.                                               B. Phong Nha – Kẻ Bàng.

C. Phố cổ Hội An.                                              D. Cát Tiên.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?

A. Cố đô Huế.                                                     B. Thánh địa Mỹ Sơn.

C. Phố cổ Hội An.                                               D. Phong Nha – Kẻ Bàng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. Mũi  Mau.                                                 B. Tràm Chim.

C. U Minh Thượng.                                           D. Lò Gò – Xa Mát.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các điểm du lịch biển từ bắc vào nam?

A. Sầm Sơn, Mũi Né, Mỹ Khê.                          B. Sầm Sơn, Mỹ Khê, Mũi Né.

C. Mỹ Khê, Sầm Sơn, Mũi Né.                          D. Mũi Né, Sầm Sơn, Mỹ Khê.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây có lễ hội truyền thống?

A. Bát Tràng.               B. Vạn Phúc.                 

C. Yên Tử.                   D. Tân Trào.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các thắng cảnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cà Mau, Phan Thiết.                                      B. Nha Trang, Phan Thiết.

C. Ninh Bình, Đồng Hới.                                   D. Cà Mau, Long Xuyên.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?

A.   Khách nội địa giảm qua các năm.

B.    Doanh thu tăng qua các năm.

C.    Khách quốc tế tăng qua các năm.

D.   Khách nội địa cao hơn khách quốc tế qua các năm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995  2007?                                                                                 

A. Khách nội địa thấp hơn khách quốc tế qua các năm.

B.  Doanh thu du lịch tăng liên tục qua các năm.

C.  Khách quốc tế tăng chậm hơn khách nội địa qua các năm.

D.  Khách nội địa biến động qua các năm.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch nhân văn ở nước ta?

A.   Bình Châu.                B. Núi  Đen.             

C. Mũi Né.            D. Bến Ninh Kiều.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch tự nhiên ở nước ta?       

A. Phố cổ Hội An.                      B. Địa đạo Vĩnh Mốc.

C. Phong Nha – Kẻ Bàng.                                   D. Khe Sanh.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là vườn quốc gia ở nước ta?

A. Pleiku                        B. Buôn Ma Thuột.       

C. Ba Na.                D. Chư Mom Ray.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Dốc Lết nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng.                                      B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                D. Đông Nam Bộ.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Mỹ Khê nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đông Nam Bộ.                                                  B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ.                                                   D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

ĐÁP ÁN

1. A   
2. B     
3. C 
4. D
5. A
6. B     
7. C     
8. D   
9. A
10. A
11. B 
12. C   
13. D   
14. C
15. D

 

 ................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíAtlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang