HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Atlat Địa Lý Việt Nam Trang 30: Các Vùng Kinh Tế Trọng Điểm (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Atlat Địa Lý Việt Nam Trang 30: Các Vùng Kinh Tế Trọng Điểm (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Atlat Địa Lý Việt Nam Trang 30: Các Vùng Kinh Tế Trọng Điểm (Có Đáp Án)
Các Vùng Kinh Tế Trọng Điểm

Câu hỏi trắc nghiệm các vùng kinh tế trọng điểm

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung?

A. Đà Nẵng.

B. Quảng Nam.

C. Phú Yên.

D. Bình Định.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trong điểm phía Nam?

A. Biên Hòa.

B. Thủ Dầu Một.

C. Vũng Tàu

D. Cần Thơ.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.
B. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.
C. Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An.
D. Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung?

A. Thuận An, Chân Mây, Kỳ Hà.

B. Hải Phòng, Tiên Sa, Kỳ Hà.

C. Chân Mây, Kỳ Hà, Quy Nhơn.

D. Quy Nhơn, Chân Mây, Thuận An.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

A. Cơ khí.

B. Đóng tàu.

C. Sản xuất ô tô

D. Dệt may.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện Uông Bí thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?

A. Bắc Ninh.

B. Hải Phòng.

C. Hải Dương.

D. Quảng Ninh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây có GDP bình quân đầu người dưới 6 triệu đồng/người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Đồng Nai.

D. Tiền Giang.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây chính xác?

A. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giảm.
B. Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỉ trong GDP thấp nhất.
C. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng.
D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng lớn nhất.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam phân theo khu vực kinh tế được xếp theo thứ tự về tỉ trọng từ cao xuống thấp là

A. dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông lâm thủy sản.
B. nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ.
C. dịch vụ, Nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng.
D. công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông lâm thủy sản.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hãy cho biết nhận xét nào chính xác nhất?

A. Cả hai vùng đều có tỉ trọng GDP ngành công nghiệp và xây dựng cao nhất.
B. Tổng số GDP phân theo khu vực kinh tế của hai vùng bằng nhau.
C. Tỉ trong GDP nông lâm thủy sản của hai vùng thấp nhất.
D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tổng GDP lớn hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá tri ̣sản xuất công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Bắc Ninh

B. Hà Nội

C. Hải Dương.

D. Hải Phòng.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm.
B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng diểm miền Trung?

A. Dung Quất.

B. Chu Lai.

C. Chân Mây – Lăng Cô.

D. Vân Đồn.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?

A. Vùng kinh tết trọng điểm miền Trung.
B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
D. Cả nước.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Hải Dương.

B. Biên Hòa.

C. Quảng Ngãi.

D. Hà Nội.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Bắc Ninh

B. Hà Nội

C. Hải Dương

D. Hải Phòng

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp –xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Dung Quất

B. Chu Lai

C. Chân Mây –Lăng Cô

D. Vân Đồn

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?

A. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

D. Cả nước

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm nào công nghiệp nào nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Hải Dương

B. Biên Hòa

C. Quảng Ngãi

D. Hà Nội

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây lớn nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Hà Nội.

B. Hải Phòng.

C. Hạ Long.

D. Bắc Ninh.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm các vùng kinh tế trọng điểm

1. C

2. D

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. B

9. D

10. C

11. B

12. B

13. D

14. B

15. C

16. B

17. B

18. D

19. B

20. C

21. A................................................

Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Atlat Địa lí trang 30 (Các vùng kinh tế trọng điểm)


Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung?

A. Đà Nẵng.               B. Quảng Nam.              

C. Phú Yên.                D. Bình Định.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trong điểm phía Nam?

A. Biên Hòa.             B. Thủ Dầu Một.            

C. Vũng Tàu              D. Cần Thơ.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A.    Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.

B.    TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 

C.Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An.

D. Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung ?

A. Thuận An, Chân Mây, Kỳ Hà.                     B. Hải Phòng, Tiên Sa, Kỳ Hà.

C. Chân Mây, Kỳ Hà, Quy Nhơn.                    D. Quy Nhơn, Chân Mây, Thuận An.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

A. Cơ khí.                    B. Đóng tàu.                 

C. Sản xuất ô tô .             D. Dệt may.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện Uông Bí thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?

A. Bắc Ninh.                B. Hải Phòng.               

C. Hải Dương.                D. Quảng Ninh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh( thành phố) nào sau đây có GDP bình quân đầu người dưới 6 triệu đồng/người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Tây Ninh.                B. Bình Phước.              

C. Đồng Nai.                  D. Tiền Giang.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây chính xác?

A.   Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giảm.

B.    Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỉ trong GDP thấp nhất.

C.    Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng.

D.   Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng lớn nhất.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam phân theo khu vực kinh tế được xếp theo thứ tự về tỉ trọng từ cao xuống thấp là

A.    dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông lâm thủy sản.

B.    nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ.

C.    dịch vụ, Nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng.

D.    công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông lâm thủy sản.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hãy cho biết nhận xét nào chính xác nhất ?

A.    Cả hai vùng đều có tỉ trọng GDP ngành công nghiệp và xây dựng cao nhất.

B.    Tổng số GDP phân theo khu vực kinh tế của hai vùng bằng nhau.

C.    Tỉ trong GDP nông lâm thủy sản của hai vùng thấp nhất.

D.    Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tổng GDP nhỏ hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá tri ̣sản xuất công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A.   Bắc Ninh                  B. Hà Nội                     

C. Hải Dương.                D. Hải Phòng.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

A.   Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm.                 B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.               D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng diểm miền Trung?

A.   Dung Quất.               B. Chu Lai.                  

C. Chân Mây –Lăng Cô.     D. Vân Đồn.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?

A.   Vùng kinh tết trọng điểm miền Trung.         B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.               D. Cả nước.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Hải Dương.               B. Biên Hòa.                 

C. Quảng Ngãi.              D. Hà Nội. 

Đáp án

1. C   
2. D   
3. A  
4. B
5. C
6. D     
7. A     
8. B
9. D
10. D
11. B 
12. B   
13. D   
14. B
15. C
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang