HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc Nghiệm Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 28: Tây Nguyên Và Duyên Hải Nam Trung Bộ (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 28: Tây Nguyên Và Duyên Hải Nam Trung Bộ (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 28: Tây Nguyên Và Duyên Hải Nam Trung Bộ (Có Đáp Án)
Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phú Yên. 

B. Ninh Thuận. 

C. Quảng Nam. 

D. Quảng Trị.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh và thành phố nào của nước ta?

A. Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.
B. Quảng Nam và thành Phố Đà Nẵng.
C. Phú Yên và thành Phố Đà Nẵng.
D. Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quốc lộ 1A và đường 14.
B. Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam.
C. Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.
D. Đường sắt Bắc – Nam và đường Hồ Chí Minh.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các cảng nào sau đây ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quy Nhơn, Nha Trang. 

B. Đà Nẵng, Vũng Tàu.
C. Dung Quất, Chân Mây. 

D. Phan Thiết, Chân Mây.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh, thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Đà Nẵng. 

B. Quảng Ngãi. 

C. Bình Định. 

D. Khánh Hòa.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Đà Nẵng và Nha Trang.
B. Quảng Ngãi và Quy Nhơn.
C. Quy Nhơn và Khánh Hòa.
D. Phan Thiết và Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm trên sông nào?

A. Sông Đồng Nai. 

B. Sông La Ngà.

C. Sông Đà Rằng. 

D. Sông Trà Khúc.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng về thế mạnh của vùng Tây Nguyên?

A. Phát triển cây công nghiệp lâu năm.
B. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi.
C. Khai thác và chế biến lâm sản.
D. Khai thác và chế biến khoáng sản.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?

A. Liền kề vùng Đông Nam Bộ.
B. Giáp miền Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia.
C. Nằm sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Giáp với Biển Đông.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Đăk Lăk. 

B. Mơ Nông. 

C. Lâm Viên. 

D. Mộc Châu.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo bờ biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các khu kinh tế ven biển nào?

A. Vân Phong, Nam Phú Yên, Nhơn Hội, Dung Quất, Chu Lai.
B. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.
C. Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.
D. Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ít ngành công nghiệp nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phan Thiết. 

B. Nha Trang. 

C. Quảng Ngãi. 

D. Đà Nẵng.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm ở Tây Nguyên?

A. Bờ Y. 

B. Nam Giang 

C. Lệ Thanh. 

D. A Đớt.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Ngãi. 

B. Đà Nẵng. 

C. Quy Nhơn. 

D. Nha Trang.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp ở trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không có ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Cơ khí.
B. Hóa chất, phân bón.
C. Khai thác, chế biến lâm sản.
D. Chế biến nông sản.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ngành đóng tàu?

A. Đà Nẵng

B. Nha Trang

C. Quy Nhơn

D. Quảng Ngãi

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết Tây Nguyên không có loại khoáng sản nào sau đây?

A. Bô xít

B. Asen

C. Than đá

D. Đá axít

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cây công nghiệp chuyên môn hóa hàng đầu ở Tây Nguyên là

A. chè.

B. cà phê.

C. cao su.

D. hồ tiêu

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết vật nuôi nào sau đây là vật nuôi chuyên môn hóa hàng đầu ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Gia cầm

B. Trâu

C. Lợn

D. Bò

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

A. Chu Lai

B. Dung Quất

C. Chân Mây –Lăng Cô

D. Nhơn Hội

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không nằm ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Chân Mây

B. Đà Nẵng

C. Phan Thiết

D. Cam Ranh

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Nha Trang

B. Quảng Ngãi

C. Huế

D. Đà Nẵng

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Quảng Ngãi có những ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Sản xuất vật liệu xây dựng, dệt, may

B. Điện tử, dệt, may, chế biến nông sản

C. Cơ khí, sản suất giấy, xenlulô, chế biến nông sản

D. Hóa chất, phân bón, điện tư

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ khônǵ có loại khoáng sản nào sau đây?

A. Than nâu, bô xít

B. Titan, cát thủy tinh

C. Graphit, vàng

D. Than đá, đá axít

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo biên giới Việt -Lào ở vùng Tây Nguyên theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế là

A. Lệ Thanh, Bờ Y, Nam Giang.

B. Lệ Thanh, Nam Giang, Bờ Y.

C. Bờ Y, Nam Giang, Lệ Thanh.

D. Nam Giang, Bờ Y, Lệ Thanh.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

1. A

2. D

3. B

4. C

5. A

6. D

7. C

8. B

9. A

10. D

11. C

12. D

13. A

14. C

15. A

16. A

17. C

18. B

19. B

20. C

21. A

22. C

23. C

24. A

25. D
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Atlat Địa lí trang 28 (Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ)


Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phú Yên.                B. Ninh Thuận.             

C. Quảng Nam.           D. Quảng Trị. 

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh và thành phố nào của nước ta?

A. Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.            B. Quảng Nam và thành Phố Đà Nẵng.

C. Phú Yên và thành Phố Đà Nẵng.                  D. Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A.    Quốc lộ 1A và đường 14.

B.    Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam.

C.    Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.

D.    Đường sắt Bắc – Nam và đường Hồ Chí Minh.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các cảng nào sau đây ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A.   Quy Nhơn, Nha Trang.                                B. Đà Nẵng, Vũng Tàu.

C. Dung Quất, Chân Mây.                                D. Phan Thiết, Chân Mây.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh, thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Đà Nẵng.                B. Quảng Ngãi.             

C. Bình Định.               D. Khánh Hòa.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Đà Nẵng và Nha Trang.               B. Quảng Ngãi và Quy Nhơn.

C. Quy Nhơn và Khánh Hòa.            D. Phan Thiết và Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm trên sông nào?

A.   Sông Đồng Nai.                      B. Sông La Ngà.

C. Sông Đà Rằng.                           D. Sông Trà Khúc.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng về thế mạnh của vùng  Tây Nguyên?  

A. Phát triển cây công nghiệp lâu năm.

B.    Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi.

C.    Khai thác và chế biến lâm sản.

D.   Khai thác và chế biến khoáng sản.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?           

A. Liền kề vùng Đông Nam Bộ.

B.  Giáp miền Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia.

C.  Nằm sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.  Giáp với Biển Đông.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cao nguyên nào sau đây

không thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Đăk Lăk.                  B. Mơ Nông.                 

C. Lâm Viên.             D. Mộc Châu.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo bờ biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các khu kinh tế ven biển nào?

A.   Vân Phong, Nam Phú Yên, Nhơn Hội, Dung Quất, Chu Lai.

B.    Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.

C.    Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.

D.   Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ít ngành công nghiệp nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A.   Phan Thiết.               B. Nha Trang.              

C. Quảng Ngãi.               D. Đà Nẵng.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm ở Tây Nguyên?

A. Bờ Y.                       B. Nam Giang                

C. Lệ Thanh.                  D. A Đớt.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A.   Quảng Ngãi.            B. Đà Nẵng.                   

C. Quy Nhơn.                 D. Nha Trang.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp ở trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không có ngành công nghiệp nào sau đây?

A.   Cơ khí.                                                           B. Hóa chất, phân bón.

C. Khai thác, chế biến lâm sản.                          D. Chế biến nông sản.

Đáp án

1. D   
2.D     
3.B
4.A
5.C
6.A     
7.B     
8.D   
9. D
10.D
11.B 
12.A   
13.D   
14.B
15.B
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang