BÀI 1. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

 BÀI 1. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ  - CTST

I. PHƯƠNG PHÁP KÍ HIỆU


- Đối tượng thể hiện: các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể.

- Hình thức: dùng các kí hiệu khác nhau (hình học, chữ, tượng hình) đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.

- Khả năng thể hiện: thể hiện vị trí phân bố, số lượng, cấu trúc, chất lượng,… của đối tượng địa lí.

II. PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỘNG

- Đối tượng thể hiện: các đối tượng di chuyển trong không gian.

- Hình thức: các mũi tên.

- Khả năng thể hiện: thể hiện được hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ,… của các đối tượng địa lí.

III. PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

- Đối tượng thể hiện: các đối tượng phân bố không đều trong không gian.

- Hình thức: các điểm chấm.

- Khả năng thể hiện: thể hiện được giá trị, số lượng, mức độ phân bố,… đối tượng địa lí.

IV. PHƯƠNG PHÁP KHOANH VÙNG

- Đối tượng thể hiện: đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều mà chỉ có ở từng vùng nhất định.

- Hình thức: giới hạn vùng phân bố bằng các đường viền, tô màu, chải nét (kẻ vạch) hay bố trí một cách đều đặn các kí hiệu trong phạm vi vùng phân bố,…

- Khả năng thể hiện: thể hiện không gian phân bố các đối tượng địa lí.

V. PHƯƠNG BẢN ĐỒ - BIỂU ĐỒ

- Đối tượng thể hiện: đối tượng địa lí là tổng cộng giá trị theo từng lãnh thổ (đơn vị hành chính).

- Hình thức: các dạng biểu đồ khác nhau (tròn, cột,…).

- Khả năng thể hiện: thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ, đồng thời thể hiện sự phân bố đối tượng đó trong không gian.


.....................................................idialy.com.........................................

Phương pháp giải:

Quan sát các hình 1.1, hình 1.2 và đọc thông tin mục 1 (Phương pháp kí hiệu).

Lời giải chi tiết:

- Các đối tượng địa lí được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu: sân bay quốc tế và sân bay nội địa.

- Phương pháp kí hiệu không chỉ thể hiện được vị trí mà còn thể hiện được số lượng, cấu trúc, chất lượng,… của đối tượng địa lí. Ví dụ:

+ Số lượng: Số lượng kí hiệu máy bay ở TP. Hà Nội thể hiện số lượng sân bay có trong thành phố.

+ Cấu trúc: Trong trung tâm công nghiệp TP. HCM, kí hiệu các ngành kinh tế thể hiện cấu trúc các ngành kinh tế công nghiệp của thành phố.

+ Chất lượng: Kí hiệu máy bay màu đỏ thể hiện các sân bay quốc tế, kí hiệu máy bay màu đen thể hiện các sân bay nội địa.


Trả lời câu hỏi mục II trang 10 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 1.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết:

- Những đối tượng địa lí nào được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động.

- Phương pháp đường chuyển động thể hiện những đặc điểm nào của đối tượng địa lí.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 1.3 và đọc thông tin trong mục II (Phương pháp đường chuyển động).

Lời giải chi tiết:

- Những đối tượng địa lí được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động: gió, bão.

- Phương pháp đường chuyển động thể hiện hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ,… của đối tượng địa lí.


Trả lời câu hỏi mục III trang 10 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 1.4 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những đối tượng địa lí nào được thể hiện bằng phương pháp chấm điểm.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 1.4 và đọc thông tin mục III (Phương pháp chấm điểm).

Lời giải chi tiết:

Những đối tượng địa lí được thể hiện bằng phương pháp chấm điểm: dân cư.


Trả lời câu hỏi mục IV trang 11 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 1.5, em hãy cho biết phương pháp khoanh vùng biểu hiện được những đặc điểm nào của đối tượng địa lí.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.5.

Lời giải chi tiết:

Phương pháp khoanh vùng biểu hiện không gian phân bố của đối tượng địa lí (Hình 1.5 biểu hiện vùng phân bố các dân tộcViệt Nam).


Trả lời câu hỏi mục V trang 12 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 1.6 và thông tin trong bài, em hãy cho biết:

- Sản lượng thủy sản của các tỉnh nước ta được thể hiện trên hình 1.6 bằng phương pháp nào.

- Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện được những đặc điểm nào của đối tượng địa lí.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 1.6 và đọc thông tin mục V (Phương pháp bản đồ - biểu đồ).

Lời giải chi tiết:

- Sản lượng thủy sản của các tỉnh nước ta được thể hiện trên hình 1.6 bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ.

- Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của các đối tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ, đồng thời thể hiện sự phân bố của các đối tượng đó trong không gian.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 13 SGK Địa lí 10

Em hãy phân biệt những phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ theo bảng gợi ý:

Phương pháp

Đối tượng biểu hiện

Cách thức biểu hiện

Phương pháp kí hiệu

?

?

Phương pháp đường chuyển động

?

?

Phương pháp chấm điểm

?

?

Phương pháp khoanh vùng

?

?

Phương pháp bản đồ - biểu đồ

?

?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về các phương pháp kí hiệu bản đồ.

Lời giải chi tiết:

Phương pháp

Đối tượng biểu hiện

Cách thức biểu hiện

Phương pháp kí hiệu

Các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể.

Dùng các kí hiệu khác nhau (hình học, chữ, tượng hình) đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.

Phương pháp đường chuyển động

Các đối tượng địa lí di chuyển trong không gian.

Các mũi tên.

Phương pháp chấm điểm

Các đối tượng phân bố không đều trong không gian.

Các điểm chấm.

Phương pháp khoanh vùng

Đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều mà chỉ có ở từng vùng nhất định.

Giới hạn vùng phân bố bằng các đường viền, tô màu, chải nét (kẻ vạch) hay bố trí đều đặn các kí hiệu trong phạm vi vùng phân bố,...

Phương pháp bản đồ - biểu đồ

Đối tượng địa lí là tổng cộng giá trị theo từng lãnh thổ (đơn vị hành chính).

Các dạng biểu đồ khác nhau (tròn, cột,...).

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 13 SGK Địa lí 10

Theo em, để thể hiện tổng diện tích và tổng sản lượng lúa của một đơn vị hành chính trên bản đồ, ta nên sử dụng phương pháp nào? Vì sao?

Phương pháp giải:

- Dựa vào kiến thức đã học về các phương pháp kí hiệu bản đồ.

- Lưu ý: Phương pháp lựa chọn phải thể hiện được tổng diện tích và tổng sản lượng lúa của một đơn vị hành chính trên bản đồ (giá trị và sự phân bố đối tượng trong không gian).

Lời giải chi tiết:

- Để thể hiện tổng diện tích và tổng sản lượng lúa của một đơn vị hành chính trên bản đồ, ta nên sử dụng phương pháp bản đồ - biểu đồ.

- Giải thích: Vì phương pháp bản đồ - biểu đồ vừa thể hiện được giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ (tổng diện tích và tổng sản lượng lúa) vừa thể hiện sự phân bố của các đối tượng đó trong không gian (theo đơn vị hành chính).


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Bài 1. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ trang 6, 7, 8 SBT Địa lí 10 - Chân trời sáng tạo

Câu 1.

Phương pháp đường chuyển động thể hiện nội dung nào sau đây của đối tượng địa lí?

A. Hướng di chuyển.

B. Mật độ phân bố.

C. Giá trị tổng cộng.

D. Không gian phân bố.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục 2 (Phương pháp đường chuyển động).

Lời giải chi tiết:

Phương pháp đường chuyển động thể hiện được hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ,…của các đối tượng địa lí

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 2.

Phương pháp biểu hiện nào sau đây thể hiện được vị trí, số lượng, chất lượng của đối tượng địa lí?

A. Bản đồ - biểu đồ.

B. Khoanh vùng.

C. Chấm điểm.

D. Kí hiệu

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục 1 (Phương pháp kí hiệu)

Lời giải chi tiết:

Phương pháp kí hiệu biểu hiện được vị trí phân bố, số lượng, cấu trúc, chất lượng,… của đối tượng

=> Đáp án lựa chọn là D


Câu 3.

Để thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ, phương pháp nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Nền chất lượng.

B. Đường đẳng trị.

C. Bản đồ - biểu đồ.

D. Khoanh vùng.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 5 (Phương pháp bản đồ - biểu đồ)

Lời giải chi tiết:

Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của các đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ.

=> Đáp án lựa chọn là C


Câu 4.

Phương pháp đường chuyển động thể hiện được những nội dung nào sau đây của đối tượng địa lí?

A. Vị trí, số lượng, cấu trúc, chất lượng.

B. Hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ.

C. Giá trị, số lượng và mức độ phân bố.

D. Giá trị tổng cộng, sự phân bố trên lãnh thổ.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 2 (Phương pháp đường chuyển động)

Lời giải chi tiết:

Phương pháp đường chuyển động thể hiện được hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ,…của các đối tượng địa lí

=> Đáp án lựa chọn là B.


Câu 5.

Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 1,2,3,4,5 (Nội dung các phương pháp biểu hiện)

Lời giải chi tiết:

- Phương pháp kí hiệu thể hiện được vị trí phân bố, số lượng, cấu trúc, chất lượng của đối tượng địa lí.

- Phương pháp chuyển động thể hiện được hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ của đối tượng địa lí

- Phương pháp chấm điểm thể hiện được giá trị, số lượng, mức độ phân bố của đối tượng địa lí.

- Phương pháp khoanh vùng thể hiện không gian phân bố của các đối tượng địa lí.

- Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của các đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ

=> Đáp án lựa chọn: 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d.


Câu 6.

Những ý sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi ý

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 1,2,3,4,5 (Nội dung các phương pháp biểu hiện)

Lời giải chi tiết:

- Biểu hiện các đối tượng địa lí bằng các dạng kí hiệu hình học, kí hiệu chữ và kí hiệu tượng hình là cách thức biểu hiện của phương pháp kí hiệu.

- Các mũi tên có màu sắc và độ dày, mảnh khác nhau thường dùng trong phương pháp đường chuyển động.

- Dùng các biểu đồ đặt trong không gian lãnh thổ của đối tượng địa lí là cách thức biểu hiện của phương pháp bản đồ - biểu đồ

- Xác định phạm vi, ranh giới vùng phân bố và đặt vào đó các dạng kí hiệu như nét chải (kẻ vạch) hay các kí hiệu khác là đặc trưng của phương pháp khoanh vùng

- Các điểm chấm có giá trị lớn, nhỏ khác nhau thường sử dụng cho phương pháp chấm điểm.

=> Đáp án: 1-S, 2-Đ, 3-Đ, 4-S, 5-S.

Câu 7.

Em hãy cho biết các đối tượng địa lí trong hình 36, bài 36 của SGK được biểu hiện bằng những phương pháp nào. Hãy chọn một phương pháp chủ đạo và trình bày khả năng biểu hiện chủ đạo của phương pháp đó

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 1,2,3,4,5 (Nội dung các phương pháp biểu hiện) và quan sát hình 36


Lời giải chi tiết:

- Phương pháp bản đồ - biểu đồ: thể hiện giá trị xuất – nhập khẩu.

- Phương pháp khoanh vùng: thể hiện các tổ chức thương mại, kinh tế trên thế giới.

- Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của các đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ, đồng thời còn thể hiện được sự phân bố của các đối tượng đó trong không gian bằng cách dùng các dạng biểu đồ khác nhau đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

Lên đầu trang