HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

BIẾN ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1943-2010

BIẾN ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1943-2010

BIẾN ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1943-2010


Cho bảng số liệu:
idialy.com
BIẾN ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1943-2010

Năm

Tổng diện tích rừng (Triệu ha)

Trong đó

Tỉ lệ che phủ rừng %

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

 

1943

14, 3

14,3

0

43,8

1976

11, 1

11,0

0,1

33,8

1983

7, 2

6,8

0,4

22,0

1990

9, 2

8,4

0,8

27,8

2000

10, 9

9,4

1,5

33,1

2005

12,4

9,5

2,9

37,7

2010

13.4

10.3

3.1

39.5


a. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sự biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1943-2010 

b. Nhận xét, giải thích sự thay đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 - 2010.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang