HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017

  
DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017

Cho số liệu:

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017

(Đơn vị: triệu ha)

Năm

Tổng diện tích rừng

Trong đó

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

1983

7,2

6,8

0,4

2017

14,4

10,2

4,2

(Nguồn: www.gso.gov.vn - idialy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích rừng nước ta năm 1983 và 2017.
  2. Nhận xét.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang