HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2010

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2010DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2010Dựa vào bảng số liệu sau:
DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2010
(Đơn vị: triệu người)
iDiaLy.com
Năm
1995
2000
2005
2010
Tổng số dân
72
77,6
82,4
86,7
Trong đó số dân thành thị
14,9
18,7
22,3
25,5

a. Tính tỷ lệ dân số thành thị trong tổng số dân nước ta theo bảng số liệu trên.
b. Tại sao dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây.
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang