HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM NƯỚC TA TỪ 1990-2005

SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM NƯỚC TA TỪ 1990-2005

SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM NƯỚC TA TỪ 1990-2005

Dựa vào bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM NƯỚC TA

(đơn vị: nghìn con)
iDiaLy.com
Năm
Trâu
Lợn
Gia cầm
1990
2854
3117
12261
107
1995
2963
3639
16306
142
2000
2897
4128
20194
196
2005
2922
5541
27435
220
a.  Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng của đàn bò, lợn, trâu, gia cầm của nước ta trong các năm trên?
b. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành chăn nuôi nước ta?
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang