HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004 - Trắc nghiệm

Cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004 - Trắc nghiệm

 
Cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004 - Trắc nghiệm


Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004

(Đơn vị: %)
Nhóm nước
idialy.com
Tỉ trọng GDP
Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế
Nông – lâm – ngư nghiệp
Công nghiệp – xây dựng
Dịch vụ
Phát triển
85
2
27
71
Đang phát triển
15
25
32
43

Theo bảng số liệu, để  thể hiện cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang