HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC NĂM HỌC 1997-1998 VÀ 2001-2002

CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC NĂM HỌC 1997-1998 VÀ 2001-2002

 
CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC NĂM HỌC 1997-1998 VÀ 2001-2002Cho bảng số liệu.

CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC NĂM HỌC 1997-1998 VÀ 2001-2002


ĐV: %

Trình độ giáo dục

1997-1998

2001-2002

Chưa bao giờ đến trường

60,2

49,5

Tốt nghiệp THCS

22,9

30,1

Tốt nghiệp THPT

6,9

11,7

Công nhân kỹ thuật

3,1

1,6

Trung học chuyên nghiệp

4,5

3,1

Cao đẳng và đại học

2,4

3,9

Tổng số

74, 3 triệu người

78,7 triệu người

 

a. vẽ biểu đồ cơ cấu dân số phân theo trình độ GD năm học 1997-1998 và 2001-2002.

b. Nhận xét và giải thích nguyên nhân của tình trạng trên.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang