HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004

Cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004

 
Cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004

(Đơn vị: %)
Nhóm nước
idialy.com
Tỉ trọng GDP
Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế
Nông – lâm – ngư nghiệp
Công nghiệp – xây dựng
Dịch vụ
Phát triển
85
2
27
71
Đang phát triển
15
25
32
43

a.        Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004.
b.        Nhận xét cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang