HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1901-2006

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1901-2006

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1901-2006

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1901-2006

Năm

Số dân iDiaLy.com

Năm

Số dân 

1901

13,0

1970

41,0

1921

15,5

1979

52,7

1936

18,8

1989

64,8

1956

27,5

1999

76,6

1960

30,2

2006

84,2


a. Vẽ biểu đồ đường biểu diễn thể hiện tình hình tăng dân số nước ta giai đoạn 1901-2006 .

b. Nhận xét và nêu hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở nước ta.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang