HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

ĐÁP ÁN 100 CÂU TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG CHỌN DẠNG BIỂU ĐỒ

ĐÁP ÁN 100 CÂU TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG CHỌN DẠNG BIỂU ĐỒĐÁP ÁN 100 CÂU TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG CHỌN DẠNG BIỂU ĐỒ


ĐÁP ÁN 100 CÂU TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG CHỌN DẠNG BIỂU ĐỒ 

Tham khảo 

 1. A
 2. A
 3. A
 4. D
 5. D
 6. B
 7. B
 8. D
 9. D
 10. A
 11. B
 12. A
 13. D
 14. C
 15. B
 16. B
 17. B
 18. A
 19. C
 20. C
 21. D
 22. D
 23. A
 24. A
 25. B
 26. D
 27. C
 28. B
 29. C
 30. B
 31. A
 32. A
 33. A
 34. B
 35. C
 36. D
 37. C
 38. B
 39. C
 40. C
 41. A
 42. B
 43. C
 44. D
 45. D
 46. B
 47. B
 48. D
 49. C
 50. A
 51. D
 52. D
 53. D
 54. D
 55. D
 56. C
 57. B
 58. D
 59. D
 60. A
 61. B
 62. A
 63. B
 64. C
 65. C
 66. C
 67. D
 68. C
 69. C
 70. D
 71. C
 72. A
 73. A
 74. A
 75. A
 76. D
 77. A
 78. B
 79. A
 80. C
 81. D
 82. B
 83. A
 84. D
 85. B
 86. D
 87. B
 88. A
 89. B
 90. A
 91. D
 92. C
 93. C
 94. B
 95. A
 96. B
 97. A
 98. C
 99. B
 100. C


Mời các bạn cho lời giải chi tiết vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang