HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

ĐỘ CHE PHỦ RỪNG THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 1943 - 1991

ĐỘ CHE PHỦ RỪNG THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 1943 - 1991

ĐỘ CHE PHỦ RỪNG THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 1943 - 1991Cho bảng số liệu :

ĐỘ CHE PHỦ RỪNG THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 1943 - 1991

Đơn vị % iDiaLy.com

Vùng

1943

1991

Miền núi phía Bắc

95

17

Trung du phía Bắc

55

29

Đồng bằng sông Hồng

3

3

Bắc Trung Bộ

66

35

Duyên Hải Nam Trung Bộ

62

32

Tây Nguyên

93

60

Đông Nam Bộ

54

24

Đồng bằng sông Cửu Long

23

9

Cả nước

67

29


a/ Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng của cả nước và các vùng của nước ta trong hai năm 1943-1991.

b. Nhận xét sự thay đổi độ che phủ  rừng của các vùng và của cả nước.

c. Nêu nguyên nhân của sự cạn kiệt TN rừng của nước ta  và phương hướng bảo vệ TN rừng.


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang