HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004 - Trắc nghiệm

GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004 - Trắc nghiệm

 
GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004 - Trắc nghiệm


Cho bảng số liệu:

GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004

(Đơn vị: tỉ USD)
Năm - idialy.com
1995
1997
2001
2004
Trung Quốc
697,6
902,0
1159,0
1649,3
Hoa Kì
6954,8
7834,0
10171,4
11667,5
Thế giới
29357,4
29795,7
31283,8
40887,9

Theo bảng số liệu, để  thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc, Hoa Kì so với thế giới giai đoạn 1995 và 2004dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang