HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm 1995-2004 - Trắc nghiệm

GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm 1995-2004 - Trắc nghiệm

 
GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm 1995-2004 - Trắc nghiệm


Cho bảng số liệu:

GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm 1995-2004

(tỉ USD) - idialy.com
Năm
1995
2004
Trung Quốc
697,6
1649,3
Thế giới
29357,4
40887,9

Theo bảng số liệu, để  thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các nămdạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang