HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm 1995-2004

GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm 1995-2004

 
GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm 1995-2004

Cho bảng số liệu:

GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm 1995-2004

(tỉ USD) - idialy.com
Năm
1995
2004
Trung Quốc
697,6
1649,3
Thế giới
29357,4
40887,9

a.   Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm.
b. Nhận xét cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Trung Quốc so với thế giới qua các năm.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang