HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2005

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2005

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA,  GIAI ĐOẠN 1990-2005


Dựa vào bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, 

GIAI ĐOẠN 1990-2005

(Đơn vị : tỉ USD )
Năm
1990
1996
1998
2000
2005
Giá trị xuất khẩu
2,4
7,3
9,4
14,5
32,4
Giá trị nhập khẩu
2,8
11,1
11,5
15,6
36,8

a.       Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu nước ta 1990-2005
b.      Nhận xét tình hình xuất nhập khẩu trong thời gian trên.
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang