HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc, giai đoạn 1990 - 2010 - Trắc nghiệm

Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc, giai đoạn 1990 - 2010 - Trắc nghiệm

 
Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc, giai đoạn 1990 - 2010 - Trắc nghiệm
Cho bảng số liệu:


Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc, giai đoạn 1990 - 2010

(Đơn vị: tỉ USD) - iDiaLy.com

Năm

1985

1990

1995

2000

2005

2008

2010

Xuất khẩu

27,4

62,1

148,8

249,2

762,0

1430,7

1577,8

Nhập khẩu

42,3

53,3

132,1

225,1

660,0

1132,6

13962,2

 

Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1990 - 2010, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ cột chồng.                            B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ tròn.                                      D. Biểu đồ cột ghép.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang