HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004 - Trắc nghiệm

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004 - Trắc nghiệm

 
Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì  giai đoạn 1984 – 2004 - Trắc nghiệm 1


Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì 

giai đoạn 1984 – 2004

(Đơn vị: tỉ USD - idialy.com)

Năm
1984
1994
2003
2004
Xuất khẩu
291,0
703,3
1020,5
1147,2
Nhập khẩu
399,3
801,7
1517,0
1764,3

Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 1984 và 2004, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


A. Tròn.                           B. Miền.                          
C. Kết hợp.                      D. Đường.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang