HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2006

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2006

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2006Dựa vào bảng số liệu sau:

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2006

(đơn vị: người/km2 )
idialy.com
Vùng
Mật độ dân số
Đông Bắc
1225
Tây Bắc
148
Đồng bằng sông Hồng
69
Bắc Trung Bộ
207
Duyên hải Nam Trung Bộ
200
Tây Nguyên
89
Đông Nam Bộ
511
Đồng bằng sông Cửu Long
429

a.       Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mật độ dân số các vùng của nước ta năm 2006
b.      Nhận xét và so sánh, giải thích sự khác nhau đó.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang