HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Số dân và sự gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004 - Trắc nghiệm

Số dân và sự gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004 - Trắc nghiệm

 
Số dân và sự gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004 - Trắc nghiệmCho bảng số liệu:

Số dân và sự gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004.

Năm - idialy.com
1970
1995
1997
1999
2004
Số dân (triệu người)
776
1221
1236
1259
1299
Gia tăng dân số tự nhiên (%)
2,58
1,06
1,06
0,87
0,59

Theo bảng số liệu, để  thể hiện số dân và sự gia tăng dân số của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang