HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Số dân và sự gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004

Số dân và sự gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004

 
Số dân và sự gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004

Cho bảng số liệu:

Số dân và sự gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004.

Năm - idialy.com
1970
1995
1997
1999
2004
Số dân (triệu người)
776
1221
1236
1259
1299
Gia tăng dân số tự nhiên (%)
2,58
1,06
1,06
0,87
0,59
  1. Vẽ biểu đồ thể hiện số dân và sự gia tăng dân số của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004.
  2. Nhận xét tình hình số dân và sự gia tăng dân số của Trung Quốc thời kì 1970 – 2004.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang