HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỈ LỆ HỘ NGHÈO CỦA CÁC VÙNG NƯỚC TA NĂM 1993, 2004

TỈ LỆ HỘ NGHÈO CỦA CÁC VÙNG NƯỚC TA NĂM 1993, 2004

 
TỈ LỆ HỘ NGHÈO CỦA CÁC VÙNG NƯỚC TA NĂM 1993, 2004


Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ HỘ NGHÈO CỦA CÁC VÙNG NƯỚC TA 

NĂM 1993, 2004

ĐV:% iDiaLy.com

Các vùng

1993

2004

Cả nước

58.1

19.5

Đồng bằng sông Hồng

62.7

12.1

Đong Bắc

86.1

29.4

Tây Bắc

81.1

58.6

Bắc Trung Bộ

74.5

31.9

Duyên Hải Nam Trung Bộ 

47.2

19.0

Tây Nguyên

70.0

33.1

Đông Nam Bộ

37.0

5.4

ĐB sông Cửu Long

47.1

15.9

 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ hộ nghèo của các vùng nước ta năm 1993 và năm 2004

b. Nhận xét.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang