HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA NƯỚC TA TỪ NĂM 1991 – 2005

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA NƯỚC TA TỪ NĂM 1991 – 2005

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA NƯỚC TA TỪ NĂM 1991 – 2005Dựa vào bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA NƯỚC TA TỪ NĂM 1991 – 2005

idialy.com
Năm
1991
1995
1997
1998
2000
2005
Khách nội địa 
(triệu lượt khách)
1.5
5.5
8.5
9.6
11.2
16
Khách quốc tế 
(triệu lượt khách)
0.3
1.4
1.7
1.5
2.1
3.5
Doanh thu từ du lịch 
(nghìn tỉ đồng)
0.8
8
10
14
17
3.03

a.       Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện hoạt động du lịch nước ta từ 1991- 2005.
b.      Nhận xét và giải thích hoạt động du lịch nước ta từ 1991 – 2005.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang