HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003 - Trắc nghiệm 1

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003 - Trắc nghiệm 1

 
Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003 - Trắc nghiệm 1


Cho bảng số liệu:

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003 - idialy.com

Sản phẩm
1950
1960
1980
1990
2003
Than (Triệu tấn)
1820
2603
3770
3387
5300
Dầu mỏ (triệu tấn)
523
1052
3066
3331
3904
Điện (tỉ kwh)
967
2304
8247
11832
14851
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang