HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003

 
Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003

Cho bảng số liệu:

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003 - idialy.com

Sản phẩm
1950
1960
1980
1990
2003
Than (Triệu tấn)
1820
2603
3770
3387
5300
Dầu mỏ (triệu tấn)
523
1052
3066
3331
3904
Điện (tỉ kwh)
967
2304
8247
11832
14851
  1. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất sản phẩm công nghiệp dầu mỏ và điện của thế giới, thời kì 1950 – 2003.
  2. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất sản phẩm công nghiệp dầu mỏ và than của thế giới, thời kì 1950 – 2003
  3. Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003.
  4. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời gian nói trên. Lấy năm 1950 = 100%.
  5. Nhận xét giá trị sản xuất sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003.
  6. Nhận xét tình hình sản xuất sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003
  7. Nhận xét tốc độ tăng trưởng sản xuất sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang