HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 – 2006 - Trắc nghiệm 1

Xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 – 2006 - Trắc nghiệm 1

 
Xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 – 2006 - Trắc nghiệm 1Cho bảng số liệu:

Xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 – 2006
(đơn vị: tỉ đôla - idialy.com)

NĂM
1990
1995
1999
2006
2008
Xuất khẩu
62,09
148,78
194,94
960
1430
Nhập khẩu
53,34
132,08
165,72
810
1130
Theo bảng số liệu, để  thể hiện cơ cấu XNK của Trung Quốc các năm 1990 - 2008dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang