HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 – 2006

Xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 – 2006

 
Xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 – 2006

Cho bảng số liệu:

Xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 – 2006
(đơn vị: tỉ đôla - idialy.com)

NĂM
1990
1995
1999
2006
2008
Xuất khẩu
62,09
148,78
194,94
960
1430
Nhập khẩu
53,34
132,08
165,72
810
1130
a.        Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu XNK của Trung Quốc các năm 1999 và 2008.
b.        Nhận xét cơ cấu XNK của Trung Quốc từ 1986 – 2008.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang