HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Đáp án Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

Đáp án Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

Đáp án Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

Đáp án Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam


Link câu hỏi Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam


Câu 1 - A                             Câu 31 - C

Câu 2 - D                             Câu 32 - D

Câu 3 - A                             Câu 33 - D

Câu 4 - B                             Câu 34 - D

Câu 5 - C                             Câu 35 - D


Câu 6 - D                         Câu 36 - A

Câu 7 - D                         Câu 37 - D

Câu 8 - A                         Câu 38 - B

Câu 9 - A                         Câu 39 - D

Câu 10 - B                       Câu 40 - A


Câu 11 - B                         Câu 41 - A

Câu 12 - A                         Câu 42 - B

Câu 13 - D                         Câu 43 - D

Câu 14 - B                         Câu 44 - D

Câu 15 - D                         Câu 45 - C


Câu 16 - D                     Câu 46 - A

Câu 17 - B                     Câu 47 - B

Câu 18 - D                     Câu 48 - C

Câu 19 - C                     Câu 49 - A

Câu 20 - D                     Câu 50 - C


Câu 21 - C                         Câu 51 - B

Câu 22 - C                         Câu 52 - B

Câu 23 - A                         Câu 53 – C

Câu 24 - C                         Câu 54 - C

Câu 25 - C                         Câu 55 - C


Câu 26 - A                       Câu 56 - B

Câu 27 - B                       Câu 57 - A

Câu 28 - B                       Câu 58 - C

Câu 29 - C                     Câu 59 - A

Câu 30 - A                     Câu 60 - C
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang