HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

ĐÁP ÁN 63 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆṂ KĨ NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAM

ĐÁP ÁN 63 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆṂ KĨ NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAM

ĐÁP ÁN 63 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆṂ KĨ NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAM 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆṂ KI ̃NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAM


Link bài 63 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆṂ KĨ NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAM 


Ðáp án trang 4&5, 6&7, 13& 14 (vi trị, điạ hình) - tham khảo.


1. A
2. D
3. A
4. B
5. C
6. D
7. D
8. A
9. A
10. B
11. B
12. A
13. D
14. B
15. D
16. D
17. B
18. D
19. C
20. D
21. C
22. C
23. A
24. C
25. C
26. A
27. B
28. B
29. C
30. A
31. C
32. D
33. D
34. D
35. D
36. A
37. D
38. B
39. D
40. A
41. A
42. B
43. D
44. D
45. C
46. A
47. B
48. C
49. A
50. C
51. B
52. B
53. C
54. C
55. C
56. B
57. A
58. C
59. A
60. C
61. B
62. B
63. B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang