HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

ATLAT TRANG 16 - DÂN TỘC

ATLAT TRANG 16 - DÂN TỘC

ATLAT TRANG 16 - DÂN TỘC

DÂN TỘC


 Câu 1. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, khu vực nào sau đây của nước ta chủ yếu phân bố nhóm ngôn ngữ Việt -Mường ?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                 B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Tây Nguyên.                                             D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc chăm tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.               B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Nam Trung Bộ.                                     D. Đông Nam Bộ.

 Câu 3. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, dân tộc chiếm tỉ lệ lớn nhất là

A. dân tộc kinh.                                       B. dân tộc Tày.      

C. dân tộc Mường.                                   D. dân tôc Khơme.

Câu 4. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc ít người nào có số dân nhỏ nhất?

A. Ơ-đu.                 B. Brâu.                 C. Pu Péo.             D. Rơ-măm.

Câu 5. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, Đồng bằng sông Cửu Long ngoài ngôn ngữ Việt -Mường còn có ngôn ngữ

A. hệ H’Mông-Dao.                                 B. hệ Nam Đảo.       

C. ngôn ngữ Môn-Khơme.                     D. hệ Thái -Kađai.

Câu 6. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc Giai -rai, Ê -đê phân bố ở khu vực nào sau đây ?

A. Tây Nguyên.                                      B. Miền núi phía Bắc.       

C. Trường Sơn Bắc.                                D. Trường Sơn Nam.

Câu 7. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, nhận xét nào sau đây không đúng về sự phân bố các dân tôc ở Việt Nam ?

A. Các dân tộc ít người phân bố nhiều ở miền núi.

B. Các dân tộc phân bố xen kẽ nhau.

C. Dân tộc kinh tập trung ở đồng bằng và trung du.

D. Ở các đảo ven bờ không có sự phân bố của dân tộc nào.

Câu 8. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, dân tộc Kinh phân bố tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây ?

A. Miền núi.                             B. Đồng bằng. 

C. Ven biển.                             D. Trung du

Câu 9. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, hãy cho biết các dân tộc Tày, Nùng, Thái phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam.                     B. Miền núi phía Bắc. 

C. Trường Sơn Bắc.                     D. Tây Nguyên.

Câu 10. Căn cứ vào vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, hãy cho biết, các dân tộc Ê đê, Gia rai, Chu ru phân bố chủ yếu ở khu vực nào ở Tây Nguyên :

A. ĐB Sông Hồng                          B. ĐB SC Long              

C. Bắc Trung Bộ                             D. Tây Nguyên
ĐÁP ÁN:
  1. B
  2. C
  3. A
  4. A
  5. C
  6. A
  7. D
  8. B
  9. B
  10. D

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang