HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21: Công nghiệp chung (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21: Công nghiệp chung (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21: 
Công nghiệp chung (Có đáp án)

Công nghiệp chung

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Công nghiệp chung

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

B. Hải Phòng, Bà Rịa- Vũng Tàu.

C. Hà Nội, Hải Phòng.

D. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 – 40 nghìn tỉ đồng của Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Cần Thơ, Long Xuyên.

B. Cần Thơ, Cà Mau.

C. Cà Mau, Long Xuyên.

D. Sóc Trăng, Mỹ Tho.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy sắp xếp các trung tâm công nghiệp sau đây theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

B. Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

C. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.

D. Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Vinh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.

B. Quảng Trị.

C. Hà Tĩnh.

D. Nghệ An.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp Đà Nẵng có giá trị sản xuất công nghiệp là

A. dưới 9 nghìn tỉ đồng.

B. từ 9-40 nghìn tỉ đồng.

C. từ trên 40-120 nghìn tỉ đồng.

D. trên 120 nghì tỉ đồng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng bao gồm những ngành công nghiệp nào?

A. Cơ khí, dệt may, hóa chất – phân bón, điện tử, đóng tàu.

B. Cơ khí, dệt may, hóa chất – phân bón, điện tử, chế biến nông sản.

C. Cơ khí, dệt may, hóa chất – phân bón, điện tử, luyện kim màu.

D. Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, sản xuất ô tô.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, giá trị sản công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh so với cả nước là

A. trên 0,5-1%.

B. trên 1-2,5 %.

C. trên 2,5-10%.

D. trên 10%.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết vùng có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước?

A. Duyên hải miền Trung.

B. Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)?

A. Tỉ trọng khu vực nhà nước giảm.

B. Tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước tăng.

C. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

D. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào không Đúng về CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC PHÂN THEO NHÓM NGÀNH?

A. Tỉ trọng công nghiệp khai thác giảm và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng.

B. Tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng.

C. Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có xu hướng giảm.

D. Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các địa điểm phân bố công nghiệp sau đây, địa điểm nào là điểm công nghiệp?

A. Việt Trì

B. Thái Nguyên

C. Hà Giang

D. Huế

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp nào trong các trung tâm công nghiệp sau đây ở nước ta có giá trị sản xuất công nghiệp từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?

A. Cần Thơ.

B. Đà Nẵng

C. Cà Mau.

D. Biên Hòa

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các tỉnh, tỉnh nào có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm dưới 0,1 % giá trị sản xuất công nghiệp cả nước?

A. Ninh Thuận

B. Bình Thuận

C. Quảng Ngãi

D. Quảng Nam

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Nha Trang bao gồm các ngành

A. cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.

B. dệt may, đóng tàu, vật liệu xây dựng, điện tử, luyện kim màu.

C. cơ khí, đóng tàu, dệt, may, hóa chất, vật liệu xây dựng.

D. luyện kim, chế biến nông sản, điện tử, đóng tàu.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, nhóm ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm ngành ở nước ta là

A. Công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước

C. Công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

D. Công nghiệp chế biến

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp ở nước ta có giá trị sản xuất công nghiệp trên 120 nghìn tỉ đồng là

A. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

B. Hà Nội và Biên Hòa.

C. Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

D. Biên Hòa và Vũng Tàu

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp nào trong các trung tâm công nghiệp sau đây ở nước ta có giá trị sản xuất công nghiệp trên 120 nghìn tỉ đồng?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Vũng Tàu.

C. Hải Phòng.

D. Biên Hòa

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp nào có quy mô giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất trong các trung tâm công nghiệp dưới đây?

A. Hạ Long

B. Hải phòng

C. Hà Nội

D. Hải Dương

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Đà Nẵng bao gồm các ngành

A. cơ khí, đóng tàu, dệt, may, hóa chất, vật liệu xây dựng.

B. đóng tàu, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.

C. cơ khí, đóng tàu, dệ may, hóa chất, điện tử.

D. đóng tàu, dệ may, hóa chất, vật liệu xây dựng, luyện kim

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, khu vực tập trung nhiều trung tâm công nghiệp nhất ở nước ta là

A. Đông Nam Bộ.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các địa điểm phân bố công nghiệp sau đây, địa điểm nào không phải là trung tâm công nghiệp?

A. Biên Hòa

B. Phan Thiết

C. Thủ Dầu Một

D. Bảo Lộc

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các địa điểm phân bố công nghiệp sau đây, địa điểm nào là trung tâm công nghiệp?

A. Đồng Hới

B. Buôn Ma Thuột

C. Kon Tum

D. Nha Trang

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, xu hướng chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm ngành ở nước ta là

A. Tăng tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khai thác, giảm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến.

B. Giảm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khai thác, tăng tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước.

C. Giảm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước và công nghiệp khai thác, tăng tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến.

D. Giảm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, tăng tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khai thác.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh được xếp theo thứ tự về quy mô giá trị sản xuất công nghiệp từ lớn đến bé là

A. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên.

B. Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng.

C. Hải phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.

D. Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá trị sản xuất lớn hơn cả?

A. Hà Nội.

B. Hải Phòng.

C. Biên Hòa.

D. Cần Thơ.

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá trị sản xuất lớn?

A. Hải Phòng, Đà Nẵng.

B. Khánh Hòa, Cần Thơ.

C. Biên Hòa, Thủ Dầu Một.

D. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá trị sản xuất nhỏ hơn cả?

A. Vũng Tàu.

B. Quy Nhơn.

C. Hạ Long.

D. Khánh Hòa.

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá trị sản xuất nhỏ?

A. Hạ Long, Bắc Giang

B. Nam Định, Thanh Hóa

C. Đà Nẵng, Khánh Hòa

D. Cần Thơ, Cà Mau

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm công nghiệp chung


1, A

2, B

3, A

4, D

5, B

6, A

7, C

8, D

9, D

10, B

11. C

12. D

13. A

14. A

15. D

16. A

17. A

18. C

19. C

20. D

21. D

22. D

23. C

24. A

25. A

26. D

27. B

28. B

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Atlat Địa lí trang 21 (công nghiệp chung)


Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng?

A.   Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.                          B. Hải Phòng, Bà Rịa- Vũng Tàu.

C. Hà Nội, Hải Phòng.                                     D. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 – 40 nghìn tỉ đồng của Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Cần Thơ, Long Xuyên.                                B. Cần Thơ, Cà Mau.

C. Cà Mau, Long Xuyên.                                 D. Sóc Trăng, Mỹ Tho.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy sắp xếp các trung tâm công nghiệp sau đây theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.                   B. Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

C. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.                   D. Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Vinh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.             B. Quảng Trị.              

C. Hà Tĩnh.                  D. Nghệ An.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng có giá trị sản xuất công nghiệp là bao nhiêu?

A. dưới 9 nghìn tỉ đồng.                                    B. từ 9-40 nghìn tỉ đồng.

C. từ trên 40-120 nghìn tỉ đồng.                        D. trên 120 nghì tỉ đồng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng bao gồm những ngành công nghiệp nào?

A.    Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, đóng tàu.

B.    Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, chế biến nông sản.

C.    Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, luyện kim màu.

D.    Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, sản xuất ô tô.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết giá trị sản công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh so với cả nước là bao nhiêu?

A. trên 0,5-1%.           B. trên 1-2,5 %.             

C. trên 2,5-10%.             D. trên 10%.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết vùng có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước?

A.   Duyên hải miền Trung.                                B. Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.                         D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước theo thành phần kinh tế (%)?

A.    Tỉ trọng khu vực nhà nước giảm.

B.    Tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước tăng.

C.    Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

D.    Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào không Đúng về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm ngành ?

A.    Tỉ trọng công nghiệp khai thác giảm và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng.

B.    Tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng.

C.    Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có xu hướng giảm.

D.    Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất.

ĐÁP ÁN1. A

2. B

3. A

4. D

5. B

6. A

7. C

8. D

9. D

10. B

 Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang