HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11: Các nhóm và các loại đất chính (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11: Các nhóm và các loại đất chính (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11: Các nhóm và các loại đất chính (Có đáp án)Các nhóm và các loại đất chính


Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam Các nhóm và các loại đất chính 

CÂU 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây không thuộc nhóm feralit?

A. Đất đỏ badan.

B. Đất nâu đỏ đá vôi.

C. Đất cát.

D. Đất farealit trên đá phiến.


CÂU 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây thuộc nhóm đất phù sa?

A. Đất đỏ badan.

B. Đất nâu đỏ đá vôi.

C. Đất cát.

D. Đất feralit trên đá phiến.

CÂU 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây thuộc nhóm đất feralit?

A. Đất đỏ badan.

B. Đất phèn.

C. Đất mặn.

D. Đất xám trên phù sa cổ.

CÂU 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây không thuộc nhóm đất phù sa?

A. Đất phèn.

B. Đất cát.

C. Đất đỏ badan.

D. Đất xám trên phù sa cổ.


CÂU 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về đất Việt Nam?

A. Có nhiều nhóm đất và phân bố xen kẽ nhau.

B. Diện tích nhóm đất feralit nhỏ hơn phù sa.

C. Đất badan tập trung nhiều nhất ở Tây Bắc.

D. Đất cát biển phân bố nhiều ở Đông Nam Bộ.


CÂU 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về đất Việt Nam?

A. Có nhiều loại đất và phân bố xen kẽ nhau.

B. Diện tích nhóm đất feralit nhỏ hơn phù sa.

C. Đất badan có diện tích rộng ở Tây Nguyên.

D. Đất cát biển tập trung nhiều ở miền Trung.


CÂU 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết đất mặn tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

CÂU 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết đất cát biển tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

CÂU 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 13, 14, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?

A. Đông Bắc và Nam Trung Bộ.

B. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

C. Bắc Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ.   

D. Đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc.

CÂU 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở khu vực đồi núi nước ta?

A. Đất feralit trên đá badan.

B. Đất feralit trên đá vôi.

C. Đất feralit trên các loại đá khác.

D. Các loại đất khác và núi đá.


CÂU 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích nhỏ nhất trong nhóm đất feralit ở nước ta?

A. Đất feralit trên đá badan.

B. Đất feralit trên đá vôi.

C. Đất feralit trên các loại đá khác.

D. Các loại đất khác và núi đá.


CÂU 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 6 – 7, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ?

A. Đất phèn.

B. Đất mặn.

C. Đất phù sa sông.

D. Đất xám trên phù sa cổ.

CÂU 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 6 – 7, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở các đồng bằng Duyên hải miền Trung?

A. Đất xám trên phù sa cổ.

B. Đất mặn.

C. Đất cát biển.

D. Đất phèn.


CÂU 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở vùng núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc.

B. Đông Bắc.

C. Tây Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

CÂU 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá badan tập trung nhiều nhất ở vùng núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc.

B. Đông Bắc.

C. Tây Bắc.

D. Trường Sơn Nam.


CÂU 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với đất Việt Nam?

A. Có nhiều loại đất khác nhau, phân bố xen kẽ nhau.

B. Đất đỏ badan, phù sa sông có diện tích rất nhỏ.

C. Đất feralit tập trung nhiều ở đồng bằng, phù sa ở đồi núi.

D. Đất mặn, phèn, cát ở các đồng bằng không đáng kể.


CÂU 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với đất Việt Nam?

A. Có nhiều loại đất khác nhau, phân bố xen kẽ nhau.

B. Đất đỏ badan, đất phù sa sông có diện tích khá lớn.

C. Đất feralit tập trung ở đồi núi, phù sa ở đồng bằng.

D. Đất mặn, phèn, cát ở các đồng bằng không đáng kể.

Đáp án Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 11: Các nhóm và các loại đất chính 

 1. C
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. B
 7. B
 8. D
 9. B
 10. C
 11. B
 12. C
 13. C
 14. C
 15. D
 16. A
 17. D

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang