HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN


THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết biển Đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia?

           A. Sáu.                       B. Bảy.                              C. Tám.                           D. Chín.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào?

           A. Tỉnh Khánh Hòa.                                            B. Thành phố Đà Nẵng  

           C. Thành phố Nha Trang.                                   D. Thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết vùng ven biển duyên hải miền Trung giới hạn từ.........đến.........

          A. Thanh Hóa/ Bình Thuận.                                B. Nghệ An/ Bà Rịa-Vũng Tàu

          C. Thanh Hóa/ Bà Rịa-Vũng Tàu.                       D. Nghệ An/ Bình Thuận

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không giáp với biển Đông?

          A. Hải Dương.             B. Quảng Ngãi.               C. Phú Yên.               D. Hà Nam

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết theo thứ tự các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam là

A. Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam

B. Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

C. Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh

D. Quảng Nam Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển Đông?  

         A. 26.                             B. 27.                                 C. 28.                                D. 29

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết cảng biển nào sau đây lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long?  

         A. Cảng biển Cần Thơ.                                           B. Cảng biển Cà Mau.  

         C. Cảng biển Kiên Giang.                                       D. Càng biển Trà Vinh

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết cảng nước sâu Dung Quất thuộc tỉnh, thành phố nào?  

         A. Quảng Nam.              B. Quảng Ngãi.         C. Quảng Trị.             D. Quảng Bình.                       

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết biển Đông có diện tích gấp mấy lần diện tích đất liền?  

         A. Hai lần.                      B. Ba lần.                         C. Bốn lần.                 D. Năm lần

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết độ sâu trung bình của nước biển Đông là (m)

         A. 1100                          B. 1500.                            C. 1700.                      D. 2100.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây không giáp biển Đông ?  

          A. Hải Phòng.                B. Đà Nẵng.               C. TP. Hồ Chí Minh.       D. Cần Thơ.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết vùng nào sau đây có nhiều điều kiện để nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

          A. Đồng bằng sông Cửu Long.                              B. Đồng bằng sông Hồng.  

          C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                D. Đông Nam Bộ.

Câu 13.  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết biển Đông nằm ở đâu?           

A. Phía đông nam Việt Nam và phía tây Philippines.

A. Phía đông, tây nam, đông nam Việt Nam và phía tây philippines.

B. Phía đông nam Trung Quốc và phía tây philippines.

C. Phía bắc Inđônêxia và phía đông nam philippines.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết số nước và lãnh thổ có biên giới với vùng biển Đông là  

          A. 8.                               B. 9.                                  C. 10.                          D. 12.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực nam của nước ta nằm ở

          A. mũi Đại Lãnh.          B. mũi Ngọc.              C. mũi Cà Mau.          D. mũi Kê Gà.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 –5, hãy cho biết quần đảo Côn Sơn thuộc tỉnh nào?

          A. Sóc Trăng.             B. Bà Rịa – Vũng Tàu.     C. Bạc Liêu.                D. Cà Mau.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào ?

          A. Khánh Hòa.        B. Ninh Thuận    C. Bình Thuận.                          D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết đảo nào sau đây thuộc tỉnh Kiên Giang?

          A. Lý Sơn.                    B. Phú Quý.                C. Phú Quốc.                   D. Cồn Cỏ.ĐÁP ÁN:
 1. C
 2. B
 3. A
 4. D
 5. B
 6. C
 7. A
 8. B
 9. B
 10. A
 11. A
 12. A
 13. B
 14. B
 15. C
 16. B
 17. A
 18. C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang