HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Thủy sản – lâm nghiệp (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Thủy sản – lâm nghiệp (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20:
Thủy sản – lâm nghiệp (Có đáp án)

Lâm nghiệp

Thủy sản

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Thủy sản – lâm nghiệp

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng trên 60% so với diện tích toàn tỉnh là?

A. Nghệ An. 

B. Hà Tĩnh. 

C. Đắk Lắk. 

D. Lâm Đồng.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản nuôi trồng cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long?

A. An Giang. 

B. Kiên Giang. 

C. Đồng Tháp. 

D. Cà Mau.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản khai thác cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Bạc Liêu. 

B. Kiên Giang. 

C. Sóc Trăng. 

D. Cà Mau.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết vùng nào sau đây có giá trị sản xuất thủy sản thấp nhất trong giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Tây Nguyên.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng từ trên 40% - 60% so với diện tích toàn tỉnh là?

A. Nghệ An. 

B. Lai Châu. 

C. Kon Tum. 

D. Tuyên Quang.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác cao hơn sản lượng nuôi trồng?

A. Cà Mau. 

B. Kiên Giang.

C. Bà Rịa – Vũng Tàu. 

D. Bạc Liêu.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản xuất thủy sản trên 50 % trong tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản?

A. Quảng Ninh. 

B. Bình Định. 

C. Bình Thuận. 

D. Bạc Liêu.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60%?

A. Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

B. Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Bình.

C. Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Lâm Đồng.

D. Tuyên Quang, Quảng Bình, Kon Tum, Lâm Đồng.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về biểu đồ diện tích rừng của nước ta qua các năm?

A. Tổng diện tích rừng nước ta tăng qua các năm.

B. Diện tích rừng tự nhiên qua các năm tăng liên tục.

C. Diện tích rừng trồng qua các năm tăng liên tục.

D. Diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh hơn diện tích rừng trồng.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về biểu đồ sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm?

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng qua các năm.

B. Sản lượng thủy sản khai thác giảm.

C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng.

D. Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng khai thác.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tổng diện tích rừng của nước ta là

A. 12 739,6 nghìn ha

B. 10 188,2 nghìn ha

C. 12 148,5 nghìn ha

D. 2 551,4 nghìn ha

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tỉnh nào trong các tỉnh sau có giá trị sản xuất thủy sản chiếm từ trên 30 đến 50% trong tổng giá trị sản xuất nông –lâm –thủy sản của cả tỉnh (năm 2007)?

A. Quảng Bình

B. Nghệ An

C. Bình Thuận

D. Phú Yên

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tỉnh nào trong các tỉnh sau có giá trị sản xuất thủy sản chiếm từ 5 đến 10% trong tổng giá trị sản xuất nông –lâm –thủy sản của cả tỉnh (năm 2007)?

A. Trà Vinh

B. Lâm Đồng

C. Đồng Nai

D. Bình Phước

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao nhất cả nước là

A. Đồng Tháp

B. Kiên Giang

C. An Giang

D. Cần Thơ

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tỉnh nào trong các tỉnh sau có giá trị sản xuất thủy sản chiếm trên 50% trong tổng giá trị sản xuất nông –lâm –thủy sản của cả tỉnh (năm 2007)?

A. Cà Mau

B. Bình Định

C. An Giang

D. Quảng Ngãi

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tổng sản lượng thủy sản của nước ta là

A. 2250,5 nghìn tấn

B. 2123,3 nghìn tấn

C. 4197,8 nghìn tấn

D. 3474,9 nghìn tấn

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tỉnh nào trong các tỉnh sau có tỉ lệ diện tích rừng chiếm từ trên 10 đến 20% so với diện tích toàn tỉnh?

A. Tây Ninh

B. Quảng Nam

C. Đắc Nông

D. Kon Tum

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất của Đồng bằng sông Cửu Long là

A. An Giang

B. Cà Mau

C. Đồng Tháp

D. Kiên Giang

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tỉnh nào trong các tỉnh sau có tỉ lệ diện tích rừng chiếm trên 60% so với diện tích toàn tỉnh?

A. Gia Lai

B. Lâm Đồng

C. Đắk Lắk

D. Đắc Nông

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất cả nước là

A. Kiên Giang

B. Bà Rịa –Vũng Tàu

C. An Giang

D. Bình Thuận

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao hơn cả?

A. Lai Châu.

B. Quảng Bình.

C. Quảng Ngãi.

D. Tây Ninh.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích tỉnh nhỏ hơn cả?

A. Lai Châu.

B. Quảng Ninh.

C. Quảng Ngãi.

D. Bình Dương.


Đáp án câu hỏi trắc nghiệm thủy sản - lâm nghiệp


1, D


2, A


3, B


4, D


5, A


6, B


7, D


8, D


9, C


10, B


11, A


12, C


13, C


14, C


15, A


16, C


17, A


18, D


19, B


20, A


21, B


22, D

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Atlat Địa lí trang 20 (Thủy sản – lâm nghiệp)


Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng trên 60% so với diện tích toàn tỉnh?

A.   Nghệ An.                  B.  Tĩnh.                  

C. Đắk Lắk.                 D. Lâm Đồng.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản nuôi trồng cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long?

A. An Giang.                B. Kiên Giang.              

C. Đồng Tháp.               D. Cà Mau.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản khai thác cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long ?

A. Bạc Liêu.                 B. Kiên Giang.              

C. Sóc Trăng.                 D.  Mau. 

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết vùng nào sau đây có giá trị sản xuất thủy sản thấp nhất trong giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                           B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.                                              D. Tây Nguyên.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng từ trên 40 % - 60% so với diện tích toàn tỉnh?

A. Nghệ An.                 B. Lai Châu.                 

C. Kon Tum.               D. Tuyên Quang.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác cao hơn sản lượng nuôi trồng?

A.  Mau.                                                        B. An Giang.

C. Bà Rịa – Vũng Tàu.                                      D. Bạc Liêu.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản xuất thủy sản trên 50 % trong tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản?

A.    Quảng Ninh.            B. Bình Định.               

C. Bình Thuận.                D. Bạc Liêu.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60% ?

A.Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

 B.Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Bình. 

C.Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Lâm Đồng. 

D.Tuyên Quang, Quảng Bình, Kon Tum, Lâm Đồng.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về biểu đồ diện tích rừng của nước ta qua các năm?       

A. Tổng diện tích rừng nước ta tăng qua các năm.

B.    Diện tích rừng tự nhiên qua các năm tăng liên tục.

C.    Diện tích rừng trồng qua các năm tăng liên tục.

D.    Diện tích rừng tự nhiên tăng chậm hơn diện tích rừng trồng.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về biểu đồ sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm?                                                                                                    

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng qua các năm.

B.  Sản lượng thủy sản khai thác giảm.

C.  Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng.

D.  Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng khai thác.


ĐÁP ÁN1. D

2. A

3. B

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. C

10. B

 
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang