HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của TP. Hồ Chí Minh

Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của TP. Hồ Chí Minh

Cho biểu đồ sau: Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của TP. Hồ Chí Minh

Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của TP. Hồ Chí Minh


(Nguồn số liệu theo SGK Địa lí 12 nâng cao, NXH Giáo dục Việt Nam, 2015)

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về nhiệt độ và lượng mưa của TP. Hồ Chí Minh?

A. TP. Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt trung bình năm lớn.

B. TP. Hồ Chí Minh có sự phân hóa mùa mưa - mùa khô rõ rệt.

C. TP. Hồ Chí Minh có 2 tháng nhiệt độ trung bình dưới 200 C

D. Tháng mưa cực đại của TP. Hồ Minh là tháng VI.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang