HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giai đoạn 2014-2015

Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giai đoạn 2014-2015

Cho biểu đồ

 

Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giai đoạn 2014-2015

 

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào chính xác nhất?

A. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm nhanh nhất ở giai đoạn 2014-2015

B. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm

C. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta liên tục tăng qua các năm

D. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm đều qua các năm


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang