HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 16: Dân tộc (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 16: Dân tộc (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 16: Dân tộc (Có đáp án)

Dân tộc

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam Dân tộc

Câu hỏi 1 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về phân bố các dân tộc Việt Nam?
 A. Dân tộc Kinh tập trung đông đúc ở trung du và ở ven biển.

 B. Các dân tộc ít người phân bố tập trung chủ yếu ở miền núi.

 C. Dân tộc Tày, Thái, Nùng phân bố nhiều ở miền núi phía Bắc.

 D. Dân tộc Ba-na, Xơ-đăng, Chăm chủ yếu ở Nam Trung Bộ.

Câu hỏi 2 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về phân bố các dân tộc Việt Nam?
 A. Dân tộc Kinh tập trung đông đúc ở trung du và ở ven biển.

 B. Các dân tộc ít người phân bố tập trung chủ yếu ở miền núi.

 C. Dân tộc Tày, Thái, Nùng, Giáy, Lào tập trung ở Trung Bộ.

 D. Dân tộc Bana, Xơ-đăng, Chăm chủ yếu ở Đông Nam Bộ.

Câu hỏi 3 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc Hà Nhì phân bố tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
 A. Miền núi phía Bắc.

 B. Nam Trung Bộ.

 C. Đông Nam Bộ.

 D. Trường Sơn Bắc.

Câu hỏi 4 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc Tày, Thái, Nùng phân bố tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
 A. Miền núi phía Bắc.

 B. Nam Trung Bộ.

 C. Đông Nam Bộ.

 D. Trường Sơn Bắc.

Câu hỏi 5 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc Hmông phân bố tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
 A. Miền núi phía Bắc.

 B. Nam Trung Bộ.

 C. Đông Nam Bộ.

 D. Trường Sơn Bắc.

Câu hỏi 6 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc Gia-rai, Ê-đê phân bố tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
 A. Miền núi phía Bắc.

 B. Nam Trung Bộ.

 C. Đông Nam Bộ.

 D. Trường Sơn Bắc.

Câu hỏi 7 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc Ba-na, Xơ-đăng phân bố tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
 A. Miền núi phía Bắc.

 B. Nam Trung Bộ.

 C. Đông Nam Bộ.

 D. Trường Sơn Bắc.

Câu hỏi 8 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc Hoa phân bố tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
 A. Đồng bằng Nam Bộ.

 B. Nam Trung Bộ.

 C. Đồng bằng Bắc Bộ.

 D. Bắc Trung Bộ.

Câu hỏi 9 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc Chăm phân bố tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
 A. Nam Trung Bộ. 

 B. Bắc Trung Bộ.

 C. Đồng bằng Bắc Bộ.

 D. Đồng bằng Nam Bộ.

Câu hỏi 10 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với sự phân bố các dân tộc Việt Nam?
 A. Các dân tộc phân bố xen kẽ nhau.

 B. Dân tộc Kinh sống chủ yếu ở đồng bằng.

 C. Các dân tộc ít người chủ yếu ở trung du.

 D. Dân tộc Kinh phân bố rộng khắp cả nước.

Câu hỏi 11 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự phân bố các dân tộc Việt Nam?
 A. Các dân tộc phân bố tách biệt nhau.

 B. Dân tộc Kinh có chủ yếu ở ven biển.

 C. Các dân tộc ít người chủ yếu ở gò đồi.

 D. Dân tộc Kinh phân bố khắp cả nước.

Đáp án trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 16: Dân tộc


 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. A
 6. B
 7. B
 8. A
 9. A
 10. C
 11. D

.................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang