HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ trọng GDP và dân số một số nước trên thế giới năm 2014

Tỉ trọng GDP và dân số một số nước trên thế giới năm 2014

Cho biểu đồ: Tỉ trọng GDP và dân số một số nước trên thế giới năm 2014 (%)

Tỉ trọng GDP và dân số một số nước trên thế giới năm 2014

 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu GDP và dân số thế giới phân theo một số nước năm 2014.

B. Sự thay đổi cơ cấu GDP và dân số thể giới năm 2014.

C. Quy mô GDP và dân số thế giới năm 2014.

D. So sánh GDP và dân số thế giới năm 2014.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang