HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014

Cho biểu đồ: 

 

cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014

 

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015 - idialy.com)

Căn c vào biểu đồ, hãy cho biết nhn xét nào sau đây đúng về sự thay đi cơ cấu g trị xut khu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?

A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nng  khoáng sn tăng.

B. Tỉ trọng hàng ng, lâm thu sản và hàng khác tăng .

C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ  tiu thủ công nghiệp tăng.

D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nng  khoáng sn giảm.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang