HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985-2012

Xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985-2012

Cho biểu đồ: Xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985-2012

 

Xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985-2012

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dùng nào sau đây?

A. Quy mô, cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985-2012.

B. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985-2012.

C. Chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985-2012.

D. Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985-2012.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang