HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng cà phê, chè, cao su giai đoạn 2005-2014

Sản lượng cà phê, chè, cao su giai đoạn 2005-2014

Cho biểu đồ:

 

Tốc độ tăng trưởng sản lượng cà phê, chè, cao su giai đoạn 2005-2014

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sản lượng cà phê, chè, cao su giai đoạn 2005-2014.          

B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng cà phê, chè, cao su giai đoạn 2005-2014.          

C. Giá trị sản xuất cà phê, chè, cao su giai đoạn 2005-2014.                 

D. Cơ cấu giá trị sản xuất cà phê, chè, cao su giai đoạn 2005-2014.   


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang