HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu GDP theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế 2000-2013

Cơ cấu GDP theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế 2000-2013

Cho biểu đồ: Cơ cấu GDP theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế 2000-2013.  Đơn vị %

Cơ cấu GDP theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế 2000-2013


Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục và biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta?

A. Tỉ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản cao thứ hai

B. Tỉ trọng khu vực dịch vụ cao, tăng

C. Tỉ trọng khu vực công nghiêp-xây dựng tăng

D. Tỉ trong khu vực nông-lâm-thủy sản giảm


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang