HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Hoa Kì từ năm 1950 - 2004

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Hoa Kì từ năm 1950 - 2004

Cho biểu đồ: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Hoa Kì từ năm 1950 - 2004

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Hoa Kì từ năm 1950 - 2004

 

Qua biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Hoa Kì?

A. Tỉ trọng dân số nhóm 0-15 tuổi tăng. 

B. Tỉ trọng dân số nhóm 15-64 tuổi giảm dần

C. Tỉ trọng dân số nhóm trên 65 tuổi giảm. 

D. Cơ cấu dân số Hoa Kì ngày càng già hóa.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang