HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016

Cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016

Cho biểu đồ: Cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016

 

Cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016

 

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?


A. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa mùa tăng.          

B. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa mùa giảm.

C. Lúa thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm.       

D. Lúa mùa giảm, lúa đông xuân giảm


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang