HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2014

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2014

Cho biểu đồ: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2014 (%)

 

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2014

Nhận xét đúng về chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2010 - 2014 là

A. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước

B. Giảm tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và Nhà nước

C. Tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, giảm khu vực Nhà nước

D. Tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang