HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2005 - 2015

Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2005 - 2015

Cho biểu đồ:

 

Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2005 - 2015

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2005 - 2015.

B. Tình hình phát triển giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2005 - 2015.

C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2005 - 2015.

D. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2005 - 2015.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ miền thường thể hiện cơ cấu hoặc sự chuyển dịch cơ cấu nhiều năm

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2005 - 2015.

=> Chọn đáp án A

Chú ý: A và D đều đúng nhưng khi chỉ chọn 1 đáp án thì chọn A có tính bao quát hơn, vừa thể hiện được sự chuyển dịch, vừa thể hiện được cơ cấu
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang